Dziękujemy Proboszczowi Księdzu Kanonikowi dr Jarosławowi Międzybrodzikowi, za zorganizowanie kwesty na remont mauzoleum Joanny i Hansa Schaffgotsch.

Dziękujemy również wszystkim parafianom, biorących udział w zbiórce, a przede wszystkim Pani Irenie Twardoch za rozpowszechnienie naszej akcji.

Serdecznie Wam wszystkim pragniemy z osobna podziękować, a jednocześnie zaprosić 30 września br. do Kopic. Więcej informacji już niebawem na naszej stronie.

 

Dziękujemy w imieniu całej rodziny Schaffgotsch.