Jeśli chcesz wpłacić on-line na rzecz odrestaurowania mauzoleum w Kopicach, najdziecie nas również na pomagamy.pl

Rachunek jest przypisany parafii w Kopicach.