W załączeniu list Pani Elżbiety Molak- Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Szanowna Pani Elżbieta Molak , serdecznie dziękuję  za wsparcie naszej akcji i objęcie akcji Patronatem Honorowym.

Mam nadzieję, że to działanie Opiekunów Dziedzictwa Rodu Schaffgotsch, już niebawem sfinalizuje się i godnie pochowamy ludzi o wielkich sercach i szczodrości.

Z wyrazami szacunku

Maciej Mischok

Opiekun Dziedzictwa Rodu Schaffgotsch