“To piękno zostało utracone, ale nie zostało zapomniane”
Recenzja książki Kopice – Historia utraconego piękna, na łamach Nowej Trybuny Opolskiej, autorstwa

Krzysztofa Ogioldy

.