Znajdująca się w południowej części kopickiego parku kapliczka została poświęcona św. Jadwidze, patronce Śląska i rodziny Schaffgotsch. Jest to wymurowany z czerwonej cegły obiekt typu wnękowego o cechach neogotyckich. Front kapliczki zwieńczony został szczytem schodkowym, a dach pokryty dachówką. W partii dolnej zaakcentowano horyzontalnie kamieniem cokół i płycinę, gdzie pierwotnie znajdowała się tablica z inskrypcją. Wnęka uformowana na kształt skalnej groty mieściła figurę św. Jadwigi.
W 2006 r. Maciej Mischok eksplorując park natrafił na wystający spod ściółki „kolorowy kamień”. Po chwili okazało się, że jest to rzeźba z kapliczki. Figura została wydobyta z ziemi i po oczyszczeniu przewieziona na teren parafii. Tam też oczekiwała do 2020 r., kiedy podjęto inicjatywę odnowienia posągu. Właściciel pałacu i parku – a tym samym i figury – przekazał ją parafii na własność, dzięki czemu mogły rozpocząć się działania zmierzające do jej odnowienia.
Wszyscy sympatycy pałacu w Kopicach mogą pomóc w tej akcji, bowiem część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży biletów-cegiełek na Pierwsze Kopickie Spotkania Pałacowe zostanie przeznaczona na odnowienie figury.

Można też wpłacać środki finansowe na konto Parafii w Kopicach, z dopiskiem “Jadwiga Śląska”. Nr konta: 98 8870 0005 2001 0030 4078 0013, Bank Spółdzielczy w Grodkowie – Swift: POLUPLPR

O dalszych losach św. Jadwigi z kapliczki już niebawem.

 

Opracowanie: Kopice.pl