W dniu dzisiejszym w mauzoleum rodziny Schaffgotsch zostały zamontowane kolumny. Fundatorami tej ekspozycji była społeczność Kopic. Dzięki ich wkładowi finansowemu na jednej z kolumn stanął święty Florian – ufunfowany przez Remigiusza Gołębskiego.
Druga kolumna oczekuje na powrót z renowacji figury Św. Jadwigi Śląskiej, która jest patronką rodziny Schaffgotsch i całego Śląska. Zapraszamy do wspierania społecznego działania na rzecz ratowania dziedzictwa rodziny Schaffgotsch i Kopic.