11 listopada br. o godzinie 11:00 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach odbędzie się uroczystość poświęcenia figury Najświętszej Maryi Panny, która zostanie umieszczona na odnalezionej kolumnie. Kolumna ta pochodzi z 1866 r. i znajdowała się najprawdopodobniej przy kaplicy pałacowej. W ramach tych uroczystości zostanie otwarte mauzoleum rodziny Schaffgotsch, a dodatkowo w tym dniu będzie można zakupić kalendarz-cegiełkę „Magia Kopic” w cenie 30 złotych. Wszystkich wiernych i miłośników rodziny Schaffgotsch oraz Kopic zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Zapraszamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych grupy kopice.pl